Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace o poradně

Poslání

Posláním Poradny Hořec je poskytovat psychosociální podporu a pomoc nemocným, jejich blízkým, nebo pozůstalým prostřednictvím poradenského vztahu během nemoci, umírání a smrti blízké osoby, smutečních a pohřebních rituálů, zármutku a truchlení.

p1330712.jpg

Kvalifikovaní poradci pro pozůstalé

 • Mgr. Jana Březinová
 • ThLic. Jana Nováková, Ph.D.
 • Vítězslav Vurst, B.Th.

Odborný garant

 • PhDr. Mgr. Naděžda Špatenková, Ph.D.

Komu je pomoc určena

 • všem pacientům FNOL, hospitalizovaným i léčeným ambulantně či v denním stacionáři
 • příbuzným těchto nemocných
 • pracovníkům ve zdravotnictví
 • pozůstalým, kterým umírá nebo zemřel příbuzný ve FNOL
 • dalším zájemcům z řad veřejnosti
 • pečujícím o těžce nemocného a umírajícího člověka
 • příbuzným po úmrtí blízké osoby

Služby

Nabízíme pastorační poradenství a péči o existenciální, duchovní
a náboženské potřeby nemocných i těch, kteří o ně pečují, a to formou:

 • rozhovoru
 • lidské blízkosti
 • doprovázení v náročných životních obdobích,
  jakými jsou vážná nemoc, umírání, ztráta blízkého
 • četby Bible a křesťanské duchovní literatury
 • modlitby a slavení svátostí
 • zprostředkování kontaktu na katolické kněze
  nebo duchovní registrovaných církví a náboženských společností v ČR

Pozůstalým nabízíme poradenství a doprovázení na cestě truchlením tím, že poskytujeme:

 • informace, co a jak je potřeba vyřídit při úmrtí příbuzného
 • spolupráci při přípravě pohřbu
 • pomoc v přijetí ztráty blízké osoby
 • bezpečné prostředí k vyjádření pocitů (smutku, strachu, bezmoci aj.)
 • prostor a čas pro truchlení s respektem k individuálnímu prožívání
 • pomoc při hledání odpovědí na otázky po ztrátě blízkého
 • zajišťujeme jednorázové, krátkodobé, i dlouhodobé,
  individuální i skupinové poradenství​

 

Úhrada služby

 

Naše služba vám bude poskytnuta zdarma, hradí ji:

 • Arcibiskupství olomoucké
 • Fakultní nemocnicí Olomouc
 • farnost Nová Ulice v Olomouci
 • sponzorské dary

Pokud nás chcete podpořit i vy, můžete tak učinit:

- dobrovolnou spoluprací

- věcným nebo finančním darem

​Podobné poradny zatím v ČR najdete pouze při hospicích. Fakultní nemocnice Olomouc je prvním zdravotnickým zařízením, která ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým takovou službu poskytuje. Poradna Hořec byla oficiálně otevřena v pondělí 8. 6. 2015.